Tietoja koulusta

Tietoja Limingan Kansanopisto- Taidekoulun toiminnasta

Limingan Kansanopisto on yksi maamme vanhimmista suomenkielisistä kansanopistoista, se on perustettu v. 1892. Opisto on sitoutumaton, yksityinen valtionosuutta nauttiva yleissivistävä sisäoppilaitos, jota ylläpitää Limingan Kansanopiston Kannattajayhdistys ry.

Opistossamme toimivat tällä hetkellä seuraavat linjat: kuvataidelinja, vapaalinja, sarjakuvalinja ja kirjoittajalinja

Opetuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle mahdollisuus mitata taitojaan taiteen eri alueilla perusvalmiuksien kehittämiseksi erilaisiin ammattiopintoihin ja aloille, joissa taiteen osaamisella on merkitystä tai sitten, ellei taiteentekemisestä ole ammatiksi asti, antaa tietoja ja taitoja harrastuksen syventämiseksi. Vuoden aikana opiskelijalle annetaan linjasta riippuen perustiedot ja -taidot kuvataiteesta (maalaus, kuvanveisto, piirustus ja grafiikka), sarjakuvasta tai kirjoittamisesta. Opiskelija voi niin halutessaan suorittaa myös mm. kuvataiteen tai taidehistorian perus- ja aineopintoja avoimessa yliopistossa.

Opiskelijan tulee olla vähintään 16-vuotias työvuoden alkamisvuonna; yläikärajaa ei ole. Meillä opiskelijoiden enemmistö on ollut 20 – 24 -vuotiaita. Koulutukseltaan yli puolet on ollut ylioppilaita ja kotiseutu noin puolella on ollut Oulun lääni. Opiskelijoita tulee kuitenkin vuosittain Limingasta katsoen maan etäisimpiä paikkakuntia myöten, muutama myös ulkomailta. Vuosittain opiskelijoita on ollut n. 120.

Ensimmäisen vuoden opiskelijoita ei karsita vaan heidät kutsutaan hakemusten saapumisjärjestyksessä. Odotamme opiskelijoilta opintoharrastuksen lisäksi kykyä sopeutua sisäoppilaitoselämään ja täysi-ikäisen vastuuta itsestään.

Kuvataidelinjalla opiskelijat jaetaan opetusta varten työryhmiin, jotka vaihtavat luokkaa kahden viikon välein, niin että kaikki saavat tuntuman opetettaviin aineisiin.

Työviikot ovat viisipäiväisiä. Opetustuntien lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus itsenäiseen työskentelyyn iltaisin ja viikonloppuisin, ateljeetilat ovat jatkuvasti opiskelijoiden käytössä työskentelyä varten.

Opistomaksu on lukuvuonna 13.8.2007 – 23.5.2008 enimmillään 3600€. Tämä maksu pitää sisällään asunnon, ruoan koulupäivisin (aamupala, lounas ja kahvi) ja opetuksen. Opiskelussa tarvittavat materiaalit jäävät opiskelijan itsensä kustannettaviksi. Opiskelijoilla on mahdollisuus opintotukeen.

Opistoon hakeutuvalta odotamme vain vapaamuotoista kirjettä, jossa hän perustelee miksi kouluumme haluaa. Mikäli hakijalla on aikaa ja tilaisuutta, suosittelen käyntiä täällä paikan päällä tutustumassa opistoomme.

Tervetuloa Limingan Taidekouluun!